Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

§1 POJĘCIA

 

Sprzedawca – osoba (fizyczna albo prawna) dokonująca sprzedaży dóbr materialnych lub usług, oferując je Konsumentowi.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. poprzez zawarcie umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki i uprawnienia kupującego na wypadek, gdyby towar konsumpcyjny nie miał właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Gwarant – podmiot udzielający gwarancji w ramach złożonego oświadczenia gwarancyjnego. Może im być producent, dystrybutor lub sprzedawca.
Reklamacja – tryb postępowania w sytuacji wystąpienia wady towaru lub nieprawidłowego wykonania usługi. Podstawy prawne reklamacji wadliwego towaru uzależnione są od wyboru dokonanego przez konsumenta. Przy reklamacji konsument może wysuwać w stosunku do przedsiębiorcy określone roszczenia, w tym żądanie wymiany towaru na nowy, naprawy, obniżenia ceny lub – przy wadzie istotnej – odstąpienia od umowy.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży internetowej prowadzonej przez Firmę DRUTOM Tomasz Sadkowski zwanego dalej Sprzedawcą.
2.    Sprzedaż realizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z regulującymi ją przepisami  (USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)


§3 WARUNKI ZAMÓWIEŃ, SPRZEDAŻY I DOSTAWY

 

1.    Zamówienia towaru można dokonać za pomocą opcji zakupu serwisu Allegro.pl, w siedzibie firmy DRUTOM Tomasz Sadkowski w Białych Błotach oraz przez kontakt telefoniczny, mailowy w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-18:00.
2.    Realizacja zamówienia rozpocznie się od momentu otrzymania kompletu danych dotyczących zamawiającego oraz dopełnieniu płatności na wskazane konto Sprzedawcy.
3.    Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
4.    Sprzedaż następuje w wyniku potwierdzenia zamówienia przez moduł zamówień, w wersji mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie tel. kom.:  +48 503-683-187.
5.    Dostawa zakupionego towaru odbywa się poprzez Pocztę Polską lub wybranego kuriera firmy przewozowej.
6.    W przypadku opóźnienia dostawy Zamawiający zostanie o niej powiadomiony niezwłocznie.
7.    Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy są zgodne z taryfą operatora i nie ulegają podwyższeniu.
8.    Koszty transportu uzależnione są od ilości i wielkości zamówionego towaru i są każdorazowo podawane przy opisie produktu.

 

§4 REKLAMACJE I ZWROTY


1.    Zamawiający ma prawo dokonać zwrotu towaru bez podania przyczyny w terminie 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
2.    Koszty odesłania/zwrotu towaru ponosi Zamawiający.
3.    Sprzedawca w trybie zwrotu zwróci Zamawiającemu koszt wysłania do niego towaru oraz kwotę zakupu w momencie przekazania potwierdzenia nadania przesyłki lub w momencie jej otrzymania.
4.    Reklamacji można dokonać kierując pismo na adres siedziby firmy lub drogą mailową z uwzględnieniem przyczyn jeśli reklamacja dotyczy wad ukrytych w terminie późniejszym niż 14 dni od kolejnego dnia po tym, w którym nastąpiło doręczenie towaru.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem niewłaściwego korzystania.

 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.    Regulamin określa zasady zakupów w firmie DRUTOM Tomasz Sadkowski i jest integralnym załącznikiem oferty. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z niniejszym Regulaminem oraz zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w Regulaminie. Jeżeli Klient nie zgadza się na jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu prosimy nie dokonywać zamówienia lub skontaktować się z biurem w celu otrzymania większej ilości informacji.
2.    Adres podany przez Klienta na zamówieniu będzie adresem wiążącym dla Sprzedającego do wszelkich doręczeń. Klient jest zobowiązany poinformować DRUTOM Tomasz Sadkowski o każdej zmianie adresu pod rygorem poniesienia negatywnych skutków naruszenia tego obowiązku.
3.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu po uprzednim powiadomieniu o nim Zamawiającego.
4.    Regulamin można zmienić w trakcie trwania zlecenia wyłącznie za obopólną zgodą stron.
5.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.